Felvételi tájékoztató

A felvételi menete:

Alapképzések

Beiratkozás: 2019. július 15-24.
Felvételi vizsgák időpontja: 2019. július 25-26.
Eredményhirdetés: 2019. július 26-29.

Fellebbezés: eredményhirdetéstől számított 48 órán belül

Anyakönyvezés: 2019. július 25-31.

Mesteri képzések

Beiratkozás: 2019. július 15-25.
Felvételi vizsga: 2019. július 26-27.
Anyakönyvezés: 2019. július 29-31.


Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Kincses Gabriella: 0259-418252/109

E-mail: gtk@partium.ro

Web: gtk.partium.ro

Alapképzések

  Tandíjmentes
helyek
Tandíjas
helyek
Helyek 
összesen
Szociális munka 15 20 35
Szociológia 15 20 35
Menedzsment 30 45 75
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana 30 30 60
Bank- és pénzügyek 25 25 50
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 20 15 35
Teológia – Szociális munka (Diakónia) 10 15 25
Agrármérnök* 25 0 25
       
 Mesteri képzések
Európai szociálpolitikák 8 19 27
Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje 12 22 34
Idegenforgalmi gazdálkodás 10 23 33
Vallástudományok - 17 17

Beiratkozás

Fontos tudnivalók:

 • beiratkozási díj: 50 lej
 • sikeres felvételi után az anyakönyvezési díj: 120 lej
 • a felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a vizsgadíj 75%-a visszaigényelhető.

A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek az alábbi jelentkezők:

 • egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,
 • gyermekotthonban nevelkedtek,
 • legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),
 • a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

Alapképzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2016-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata
 • személyi igazolvány egyszerű fénymásolata

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány hitelesített másolata;
 • diákigazolvány vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás más felsőoktatási intézmény (vagy a Partiumi Keresztény Egyetem más szakjának) hallgatói számára;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány hitelesített másolata;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Mesteri képzés

Beiratkozási iratok:

 • Beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány;
 • Érettségi diploma (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor hitelesített másolat);
 • Egyetemi diploma (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor hitelesített másolat);
 • Születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • Esetenként: Házasságlevél hitelesített másolata;
 • Háziorvos által kiállított orvosi típusigazolás;
 • Négy db. 3/4-es fénykép (igazolványkép-méret);
 • A felvételi díj (50 RON) befizetését igazoló nyugta;
 • Magyar vagy román nyelvű szakmai önéletrajz;

 • Magyar vagy román nyelvű motivációs levél;

 • Nyelvvizsga-igazolás (kötelezvény aláírása esetén a mesteri képzés befejezéséig pótolható).

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány hitelesített másolata;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok

Alapképzés:

 • Beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány; letölthető innen
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.

Mesteri képzés:

 • Beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány; letölthető innen
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) fénymásolata;
 • főiskolai/egyetemi diploma/oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a főiskolai/egyetemi jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.

A PKE által a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások és támogatások

Ösztöndíjak

 • érdemösztöndíj – a kimagaslóan jó eredményeket elérő hallgatók számára, tanulmányi eredményeik, valamint kutatási és más szakmai tevékenységeik alapján megítélt támogatás, melynek összege 255 lej/hó.
 • tanulmányi ösztöndíj – a félévi átlagok függvényében, a jó tanulmányi eredményeket elérők számára. Kétféle tanulmányi ösztöndíj van: minőségi tanulmányi ösztöndíj, melynek összege havi 190 lej, egyszerű tanulmányi ösztöndíj: 165 lej/hó.
 • szociális ösztöndíj – a nehéz anyagi helyzetű hallgatók számára, pályázati úton elérhető támogatás, melynek összege 135 lej/hó.
 • tandíj-támogatási ösztöndíj – mesteri képzésben részt vevő tandíjas hallgatók számára, pályázati úton elérhető támogatás, melynek összege 190 lej/hó.

pke-osztondijszabalyzata.pdf

Az intézmény által biztosított bentlakási lehetőségek

Az elmúlt tanévben 196 hallgató kapott bentlakási lehetőséget 2, 3, illetve 4 ágyas szobákban.

Elszállásolási és étkezési díjak:

 • szállás: 180 lej/hó
 • étkezés (háromfogásos ebéd): 10 lej

Szállást és étkezést biztosítunk térítés ellenében, a felvételi ideje alatt. Szállásfoglalás:

Arany János Kollégium

Tandíjak (a helyek hozzávetőlegesen 40%-a tandíjmentes)

 • Turisztika, Menedzsment, Szociális munka, Szociológia, Teológia – Szociális munka/Diakónia, Óvodai és elemi oktatás pedagógiája valamint a Nyelv és irodalom szakok esetében – 300 euró/év
 • Zene – 400 euró/év
 • Képzőművészet – 450 euró/év
 • Bank és pénzügyek – 400 euró/év
 • Mesteri képzések – 2000 lej/év

A tandíjas és tandíjmentes helyek évenként módosulnak a hallgatók tanulmányi eredményei szerint. Így lehetőség van fizetéses helyről átkerülni ingyenes helyre és fordítva.

regulament-de-admitere-licenta-2017-2018.pdfregulament-de-admitere-la-studii-universitare-de-masterat.pdf

felvi17 1 01