Akkreditálták a nagyváradi PKE tanítóképző szakát

Tizenhárom alapképzéssel és hat mesterképzéssel várja a Partiumi Keresztény Egyetem a felvételizőket az idei évben. Többek között erről,és a Szegedi Tudományegyetemmel való kapcsolat kiépítéséről, a tanítóképzés akkreditációjáról is szó volt a tegnapi tájékoztatón.    

Forrás: http://www.erdon.ro/akkreditaltak-a-nagyvaradi-pke-tanitokepzo-szakat/4232130

 tegnapi sajtótájékoztató keretén belül egy együttműködési szerződés aláírására is sor került a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara és a PKE Gazdaság és Társadalomtudományi Kara között. Héderné dr. Berta Edina, a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának dékánja elmondta, egy korábban már kialakult együttműködési megállapodást konkretizálnak és bővítenek. A tervek szerint nemzetközi képzési modulokat fognak kidolgozni, melyben a két kar képzési kínálata támogatja egymást, közös kutatásokat terveznek, illetve hosszabb távon egy másik határon túli magyar egyetem bevonásával, háromoldalú stratégiai együttműködést alakítanak ki. Tervezik a már elindult Makovecz-program aktivizálását, illetve viszonylag magas létszámú hallgatói és oktatói rendszeres mobilitást – mondta el.

Flóra Gábor, a PKE rektorhelyettese rámutatott: a szociális munka és a szociálpolitika mesterképzés mindkét egyetemen működik, így a kölcsönös támogatás mindkét intézmény számára pozitívum lenne. „Az Erasmus és a Makovecz programok adta mobilitási lehetőségeket kihasználva olyan nemzetközi modulokat dolgoztunk ki, amelyeket mindkét intézmény oktatási kínálatába beillesztünk, az itthoni kínálat mellett mindkét intézmény hallgatói részesülnek a partnerintézmény oktatói által nyújtott kínálatból is. Évente 4 oktató fogja kölcsönösen egymás intézményét látogatni, ez egy komoly hozzáadott értéket jelent reményeink szerint mindkét intézménynek” – fogalmazott.

Akkreditáció

Az Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak 2012 óta működik ebben a formájában az egyetemen, az akkreditációs dossziét tavaly adták le, a bizottság idén márciusban érkezett az egyetemre – mondta el Bordás Andrea, a szak felelőse. Az akkreditációs bizottság meg volt elégedve, kiemelték: látható a sok munka és a szakon belüli együttműködés, együtt munkálkodás – tette hozzá. Az akkreditációról a hivatalos értesítést múlt héten kapták meg, 35 helyet engedélyeztek, ez a szám meg is egyezik a szak által tervezettel. A 35 hely közül 25 tandíjmentes és 10 tandíjas. Az akkreditáció nem kis „hozadéka”, hogy a jövő évtől a hallgatók „itthon”, megszokott környezetben államvizsgázhatnak. Idén ez még Kolozsváron történt meg, de az idegen bizottság előtt is minden hallgató sikeresen államvizsgázott. Az akkreditáció ötévenként megújul, a Neveléstudományi Intézeten belül működő tanárképzésen is megtörtént az újraakkreditáció – mondták el. „Nagyon örülünk annak, hogy a folytonosság a tanárképzés, tanítóképzés tekintetében töretlen, és a státusunk most már mindkét pedagógusképzés esetében teljes akkreditációs státus. Ez azt jelenti, hogy az egyetemünk a partiumi pedagógusképzés fontos és szilárd alapokon álló központjának érezheti magát. Erre építve igyekszünk tovább fejlődni, megnézni a lehetőségeket abban az irányban is, hogy a pedagógus-továbbképzés területén is előre tudjunk lépni és kialakítsuk annak is a szervezeti keretét, hogy ezáltal is igazi otthonává váljon az egyetem a pedagógusképzésnek. Magyar oktatóinknak nagyon nagy szükségük van arra, hogy helyben, anyanyelven legyen elérhető számukra a didaktikai fokozatok megszerzésének lehetősége” – tette hozzá a jövő terveibe is betekintést nyújtva dr. Flóra Gábor rektorhelyettes. Az elmúlt időszakban a Humántudományi Tanszék két szaka, a szociális munka és a szociológiai szak akkreditációja is megújult. A szociális munka újraakkreditációjáról szóló hivatalos jelentés bár még nem érkezett meg, de az elhangzott, szóbeli értékelés pozitív, jónak találták a szak helyzetét. Minden oktató doktori fokozattal rendelkezik, a nemzetközi körforgásba, határon túli együttműködésbe is igyekszenek a szakot minél jobban bevonni, annak érdekében, hogy képzésük változatos, a kiadott diplomájuk nemzetközileg versenyképes legyen – mondta el a rektorhelyettes. „A szociológia szak újraakkreditációjára tavaly került sor, az is sikeresen szerepelt, így tehát mindkét szakunk teljes jogú akkreditálású státusban van” – tette hozzá. Mindkét szakon 15–15 tandíjmentes helyet és 20–20 tandíjas helyet hirdettek meg. A rektorhelyettes elmondta: lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók második opcióként felvehessék a másik szakot is (pl. a szociális munka szakot választók a szociológiát és fordítva), mindkét szakot ingyenesen végezhetik el, hiszen a tantárgyak számottevő része közös tantárgy, elismertethető, párhuzamosan lehet ezeket végezni.

Szilágyi Ferenc, a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, a karon belül a 2018/2019-es tanév legnagyobb eseményének a tanítóképző szak akkreditációját tartja. A jövő tervei között van a humánerőforrás fejlesztése, a tanítóképzés kapcsán mesteri képzés beindítása a következő lépcsőfok – tette hozzá Bordás Andrea. Az egyetem fontos jövőbeli terve a saját doktori képzés elindítása is, ehhez több habilitált doktor szükséges – mutatott rá Flóra Gábor rektorhelyettes.

Felvételi

Az idei évben a beiratkozás július 15–24. között zajlik, a helyek 80 százaléka ingyenes, és a tandíjak is országos átlag alatt maradnak, viszont a tanulmányi és szociális ösztöndíjakat szinte a duplájára emelték a tavalyi évhez képest – mondta el Nyíri Enikő kommunikáció és PR felelős. A tandíj 300–400 euró/év, a hallgatók havi 300–400 lejes ösztöndíjat kaphatnak. Elmondta: a meghirdetett fordító és tolmács szak idén még nem indul, mivel bár az akkreditációs dossziét leadták, az akkreditációs bizottság még nem érkezett ki ellenőrzésre, így a képzést remélhetőleg csak a jövő tanévtől tudják elindítani.

János Piroska

forrás: www.partium.ro