Bemutatták a „nemzet személyigazolványát”


Budapest után Váradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen mutatták be első alkalommal a Kocsis Károly akadémikus főszerkesztésében megjelent, Magyarország Nemzeti Atlaszának természeti környezetről szóló kötetét. Az atlasz 6000 példányban jelent meg.

János Piroska, Bihari Napló, 2018.11.23.


A tegnapi délutáni rendezvényen megjelent érdeklődőket Szilágyi Ferenc, a Partiumi Területi Kutatások Intézetének (PTKI) alapító igazgatója köszöntötte, kiemelve azt, hogy az esemény tudománytörténeti jelentőségű: eddig még csak Budapesten mutatták be a kiadványt, így Nagyvárad a második helyszín, ahol a nagyközönség megismerkedhet ezzel a jelentős alkotással. Az atlasz az előző két kiadványtól (1967-es és 1989-es) eltérően nemcsak kizárólag Magyarország országhatár-zárta területeivel foglalkozik, hanem kiterjed az egész Kárpát-medencére, ugyanazon a térképszelvényen szerepel több magyar érintettségű terület, így többek között Partium, Erdély is. Ez az egyetemi oktatás szempontjából is nagy segítséget nyújt, ugyanis például a tanítóképzősök idei évfolyamának hallgatói között magyarországiak is vannak, így a földrajzoktatás módszerének óráján Románia és Magyarország földrajzát is tanulják, ami ezentúl az atlasz segítségével egyszerűbbé válik – mutatott rá Szilágyi Ferenc egyetemi oktató, a PTKI igazgatója.

Nemzeti atlaszok A továbbiakban az atlaszt maga a főszerkesztő, Kocsis Károly, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének igazgatója ismertette. A kiadványt jelenleg csak Magyarországon forgalmazzák, a Libri Könyváruház által. A nemzeti atlaszok általában csak egy állam területére vonatkoznak, Magyarország esetében azonban az ország és haza nem fedi teljességében egymást; hazának általában az egész Kárpát-medencét szoktuk nevezni, így a harmadik alkalommal átdolgozott atlasz is ennek jegyében jelent meg – mutatott rá a főszerkesztő. Kocsis Károly a továbbiakban nagy vonalakban bemutatta a korábbi nemzeti atlaszokat. Az első 1967-ben jelent meg ilyen címen, főszerkesztője Radó Sándor volt. A legutóbbi atlaszt 1989-ben adták ki (főszerk. Pécsi Márton), de a rendszerváltás okán rövidesen a benne szereplő információk javítást igényeltek, ezeket pótlapok kiadásával eszközölték. 1999-ben felsőoktatási használatra kiadták Magyarország atlaszát, majd az angol nyelvű Hungary in Maps (2009) atlaszt, majd ugyanezt magyarul, Magyarország térképben (2011) címmel. Az atlaszokat egy nemzet, ország „személyigazolványának” is tekintik, ennélfogva tartalmilag a teljességre törekszik. A jelenlegi átdolgozott atlaszt négykötetesre tervezték, ennek első kötete az idén megjelent Természeti környezet. A további három: Társadalom (2019), A magyar állam és helye a világban (2020), Gazdaság (2021). A kötetek elektronikusan is elérhetőek lesznek, illetve a megjelent kötet már el is érhető online (http://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/2.html), innen a kötet fejezetei egyenként, ingyenesen letölthetőek. Ez utóbbi szintén különlegessé teszi a kiadványt, hiszen a világon csak Németországnak van hasonló, online elérhető atlasza. Tervben van az angol nyelvű nyomtatott és online kiadás is.

Tizenhárom fejezet A megjelent kötet 13 fejezetből áll, többek között Földtan, Vizek, Talajok, Természeti veszélyek fejezetekben lehet megismerni a Kárpát-medence sajátosságait; az előző kiadásokhoz viszonyítva teljesen új fejezetnek számít a Tájak című. A részletes mű mögött érthetően sok ember is áll: egy főszerkesztő, három kötetszerkesztő, 219 térképszerző, 14 térképész, 17 szakmai és nyelvi lektor, és a sort még folytathatnánk. A határon túli települések nevei magyarul vannak feltüntetve, az angol nyelvű kiadványban az adott országban használatos hivatalos megnevezést fogják feltüntetni, illetve azoknak a településeknek az esetében, ahol a magyarság meghaladja a 10 százalékot, zárójelben magyarul is fel fogják tüntetni a megnevezést. Külön érdekesség, hogy minden fejezet tartalmaz a jövőre vonatkozó kitekintéseket is. A bemutatón elhangzott az is, hogy az atlasz 6000 példányban megjelent kötetéből az Emberi Erőforrások Minisztériuma 3000 példányt kapott meg, amit határon túli magyar középiskolákba és felsőoktatási intézményekbe fognak eljuttatni. A kiadvány, amely 6500 forintért vásárolható meg, minden tekintetben nagyszabású: a többkötetes atlasz második, természetrajzi kötete 188 oldal, védőborítóval ellátott kemény táblás kiadvány, súlya kis híján 3 kilogramm.

Mna2018 2atlasz 1atlasz 2atlasz 3atlasz 7atlasz 8atlasz 9atlasz 10atlasz 11atlasz 13atlasz 14atlasz 15atlasz 16atlasz 17atlasz 18atlasz 20atlasz 21atlasz 22atlasz 25atlasz 26atlasz 27

forrás: ptki.partium.ro