Dr. Makkai Béla társadalom- és gazdaságtörténeti előadást tartott a Partiumon

A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem docense a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalkozásfejlesztés menedzsmentje szakos hallgatóinak tartott előadást április második hetében.

Az előadót Dr. Szilágyi Ferenc dékán, a terület- és vidékfejlesztés tárgy oktatója kérte fel, hogy vendégelőadóként a politikai filozófiák társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásairól prezentáljon, megalapozva a tantárgyi tematika részét képező politikaiföldrajzi és geopolitikai előadásokat.