Együttműködés a Károli Gáspár Református Egyetemmel

A budapesti intézmény Állam- és Jogtudományi Karának vezetői látagattak egyetemünkre.

A látogatás elsődleges célja a KGRE-ÁJK és a PKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara közötti oktatási és tudományos együttműködés lehetőségeinek áttekintése, továbbá a meglévő ERASMUS mobilitási kapcsolat intenzitásának szorgalmazása volt.

A budapesti intézményt Dr. Törő Csaba Attila dékán, Dr. Homicskó Árpád Olivér és Dr. Szuchy Róbert dékánhelyettesek, valamint a találkozó kezdeményezőjeként Dr. Zakar Andrea egyetemi docens, a PTKI külső tagja képviselte. A PKE részéről Dr. Pálfi József rektor, Dr. Szilágyi Ferenc dékán és Ardelean Tímea ERASMUS-koordinátor vett részt a tárgyalásokon. 

A két intézmény vezetői az évtizedes közös munka folytatásaként  megegyeztek  a tudományos együttműködés elindításában, még a 2018-as naptári év során. A tárgyalásaok 2018 őszén az oktatási együttműködés áttekintésével Budapesten folytatódnak majd.