Kánya Hajnalka és Kóródi László előadásai Londonban

Az International Journal of Arts & Sciences 2016. november 8-11. között szervezett nemzetközi konferenciát, melynek helyszíne a University on London Union volt.

A konferencián több kontinens kutatói és szakemberei vettek részt és tartottak előadásokat különböző szakterületeket képviselve. A Business and Economics szekcióban tanszékünk két oktatója, Kánya Hajnalka és Kóródi László tartottak előadást.

Kánya Hajnalka a Marketing towards alumni in Romanian higher education organizations című előadásában rávilágított a romániai felsőoktatási ágazat fontosabb jellemzőire, illetve arra, hogy a felsőoktatási intézmények egyre inkább erőforrásként tekintenek az alumnikra, illetve az alumni közösségekre, melyek segíthetik versenyképességük megőrzését, fokozását. A szerző kihangsúlyozta, hogy ennek érdekében fontos, hogy a romániai felsőoktatási intézmények olyan marketingstratégiákat és marketingtevékenységeket alkalmazzanak, melyek segítségével hosszútávra szóló, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat tudnak kialakítani az alumni közösségekkel, illetve annak tagjaival.

Kóródi László előadásában: The influence of culture on companies strategic orientation, azt mutatta be, hogy a vállalatok stratégiai gondolkodásmódját hogyan befolyásolja a nemzeti és szervezeti kultúra. A kutatás több kérdést tárgyalt a stratégia és a vállalati kultúra és az azt alakító nemzeti kultúra kapcsolatát illetően. Egyrészt arra kereste a választ a prezentáció, hogy milyen kapcsolat van a kultúra és stratégiai orientáció között. Másrészt az irodalom már több ízben, régóta tárgyalja a nemzeti és szervezeti kultúrák különbözőségét. Erre alapozva tőrtént a tanulmányban a különböző kultúrájú vállalatok összehasonlítása. Az előadásból végül kiderült, hogy van kapcsolat egyrészt a kultúra, vállalati kultúra és másrészt a stratégia és a vállalatok stratégiai gondolkodásmódja között.

forrás: gtt.partium.ro