Statisztikai konferencia: a számok nem hazudnak

Pap István, Bihari Napló

Fényes Elektől az Európai Statisztikai Rendszerekig címmel rendeztek konferenciát július 1-jén és 2-án a Partiumi Keresztény Egyetemen. A Kárpát-medencei kitekintésű statisztikai konferenciát a Magyar Statisztikai Társaság és a Partiumi Területi Kutatások Intézete szervezte.

A július elsején és másodikán lezajlott plenáris üléseken és szekcióüléseken járták körbe a meghívott szakemberek a magyar és a nemzetközi statisztika aktuális kérdéseit. Szilágyi Ferenc a Partiumi Kutatóintézet igazgatója a rendezvény megkezdése előtt lapunknak elmondta, hogy Fényes Elek a magyar statisztika egyik megalapítójának alakja a kiindulópontja ennek a konferenciának, amelynek szélesebb körű célja áttekinteni, hogyan fejlődött a statisztika az elmúlt 150 évben. A péntek délután megnyitó rendezvényen A házigazda Partiumi Keresztény Egyetem nevében köszöntötte a vendégeket Szilágyi Ferenc, majd Tőkés László, a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke szólt az egybegyűltekhez. Megnyitó beszédében az európai parlamenti képviselő többek között kiemelte, hogy a kommunista diktatúra bukása után csak a töredékét sikerült jóvátenni a tudományos életben is annak, amit a kommunista rendszerben tönkretettek. A továbbiakban kifejtette, hogy bár tudomány nélkül elvész a nép, de csupán a tudományosságban, annak művelésében és az öncélú kutatásban nem merülhet el. A cél ugyanis a nemzet felemelése. Ezt a célt szolgálják az utóbbi években létrehozott partiumi intézmények is, a kutatóintézettől az autonómiatanácsig. „A tudományt eszközként tudjuk felhasználni politikai céljaink elérésére is, ezek pedig a nemzet megmentésében, megtartásában és megerősítésében konvergálnak” – fogalmazott, majd kiemelte, hogy a mostani statisztikai konferenciának hozzáadott értéke a határok fölötti nemzetegyesítés szellemében zajló tudományos együttműködés, végezetül pedig az kívánta, hogy a tudomány megfelelő eszközöket adjon mindazok kezébe, akik a nemzet felemelkedéséért tenni akarnak. Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai Társaság (MST) elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy az általa vezetett szakmai szervezet képviselői mellett hat magyarországi és három határon túli magyar anyanyelvű egyetem szakemberei vesznek részt a nagyváradi konferencián.

Előadások

A megnyitót követő plenáris ülés első előadója Szilágyi Ferenc volt, aki a Partium régiót mutatta be, majd Lencsés Ákos az MST Statisztikatörténeti Szakosztályának a vezetője tartott előadást Fényes Elek életéről és munkásságáról. Rózsa Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) könyvtárának főigazgató-helyettese a magyar statisztika tudomány fejlődésének Fényes Elekig tartó periódusát ismertette, végezetül dr. Lacka Éva, az MST főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának alelnöke tartott lényegre törő előadást a statisztika jelenlegei helyeztéről és az előtte álló kihíváskról. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unióban fontos része statisztikai jogalkotás, amelynek során rendkívül fontos szerep hárul a statisztikai munkára, hiszen a statisztikai adatok szolgálnak a jogszabály megalapozásául. Kiemelte, hogy a statisztikát is érintik a világ nagy kihívásai, például a népességnövekedés vagy a technika és a gazdaság változásai, emellett tipikusan a statisztikát érintő egyik legnagyobb kihívás az, hogy a különböző statisztikák különböző statisztikai egységet használnak, ami rendkívül megnehezíti az adatok összehasonlítását és mérvadó következtetések levonását.

A plenáris ülések után következő kerekasztal-beszélgetésen a meghívottak arról beszélgettek, hogy milyen szerepet tölt be a statisztika például az oktatásban, ugyanakkor szóba került a statisztikai adatok interpretációjának illetve hitelességének kérdése is.

A konferencia második napján három szekcióülésen beszéltek a meghívott szakemberek a statisztika oktatásának lehetőségeiről és szükségességéről, a statisztika új módszereiről és új technikáiról, valamint a statisztikának a terület- és vidékfejlesztési politikákban történő alkalmazásáról.

A konferencia lezárásaként a megjelentek megkoszorúzták a PKE belső udvarán elhelyezett Fényes Elek emléktáblát, a magyaroszági vendégek hazautazásuk során pedig megálltak Csokalyon, Fényes Elek szülőfalujában, ahol koszorút helyeztek el a neves tudós mellszobránál.

 

Dsc 2790Dsc 2810Dsc 2824Dsc 2829Dsc 2837Dsc 2846Dsc 2863Dsc 2887Dsc 2912Dsc 2948Dsc 2955Dsc 2971Dsc 2975Dsc 2988Dsc 2993Dsc 2996Dsc 2999Dsc 3002Dsc 3007Dsc 3009Dsc 3016Dsc 3027Dsc 3033Dsc 3053Dsc 3058Dsc 3063Dsc 3074Dsc 3077Dsc 3089

forrás: ptki.partium.ro