Társadalmi felzárkózás a Kárpát-medencében konferencia

Társadalmi felzárkózás a Kárpát-medencében - „Bölcsőtől az egyetemig”

Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem (Új épület). Nagyvárad, Sulyok István utca 14-16.; 2020. február 19-21.

2020. február 19. szerda - fakultatív

14:30-16:30 Bihar megyei intézménylátogatás

  • Bihardiószeg: Jelenlét Pont – Máltai Szeretetszolgálat
  • Bihardiószeg: ’After School’ – Diakónia Keresztény Alapítvány
  • Találkozó Mados Attila polgármesterrel

2020. február 20. csütörtök

9.00- 10.00 Regisztráció – PKE, Új-épület, Aula

10.00-10.20 Megnyitó és köszöntők – Amfiteátrum

Moderátor: Dr. Szilágyi Ferenc dékán (Partiumi Keresztény Egyetem GTK), Dr. Hermán M. János

Köszöntőt mond:

Langerné Victor Katalin, Belügyminisztérium, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

10.20-11.20 Plenáris előadás I.: Koragyermekkori szolgáltatások a társadalmi felzárkózás szolgálatában, Amfiteátrum

Plenáris előadók: Dr. Szilágyi Ferenc, Sörös Iván, Szántó Ildikó

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Dr. Szilágyi Ferenc

dékán

PKE

Területi kutatások a Partiumban

2.

Sörös Iván

főosztályvezető

BM-TFHÁT

Felzárkózási szolgáltatások a gyermekek esélyeiért

3.

Szántó Ildikó

igazgatóhelyettes

Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság

A gyermekvédelmi rendszer és családmegtartó szolgáltatások Bihar megyében

11.20-11.30 Kávészünet – Aula

11.30-13.00 Szekció ülések

Szekció 1.: Megszólítás, bevonás, elköteleződés, 1. előadóterem- P01

          Szekcióvezető: Dr. Magyari Sára, Partiumi Keresztény Egyetem

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Márkus András

Plébános

Cigánymisszió, Sepsiszentgyörgy

Megszólítás, bevonás, elköteleződés

2.

Dr. Sárosi Arthúr

Igazgató

Diakónia Keresztény Alapítvány

Diakóniai szolgálatok és szolgáltatások

3.

Dr. Török Péter

elemző

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)

Kulturális közvetítők: a roma többségű iskolák tantestületei

 

Szekció 2: Koragyermekkori szolgáltatások tervezése, megszervezése, finanszírozása, 3. előadóterem- P03

          Szekcióvezető: Dr. Bordás Andrea, Partiumi Keresztény Egyetem

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Drosztmérné Kánnai Magdolna

szakértő

Belügyminisztérium

Koragyermekkori szolgáltatások tervezése, megszervezése, finanszírozása 

2.

Dr. Husz Ildikó

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapesti Corvinus Egyetem

A Biztos Kezdet gyerekházak tevékenységének hatásmérése

3.

Bajusz Anna

animator socio-educativ

Gergely Gabriella

tanító-szociális munkás

Eutichos after school (Kécenlét Egyesület)

Eutichos iskola felzárkóztató és segítségnyújtó programja

4.

Antal István

kutatóközpont vezető

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)

Az Oktatási Hivatal 2017/2018 évi kompetencia- eredményei a roma tanulókra vonatkozóan

 

13.30-14.30 Ebédszünet (előadók, meghívottak) - Arany János Kollégium

15.00-16.10 Plenáris előadás II.: Társadalmi hátrányok kezelése az iskolában, Amfiteátrum

A délelőtt szekcióinak összefoglalása 2x5 percben a szekcióvezetők által.

Plenáris előadók: Dr. Fónai Mihály, Dr. Tódor Imre, Dr. Pásztor Rita

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1

Dr. Fónai Mihály

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

Az iskolai befogadásra ható tényezők vizsgálata nemzetközi kontextusban

2.

Dr. Tódor Imre

egyetemi adjunktus

 

Sapientia EMTE Tanárképző intézet

A székelyföldi felekezeti iskolák hátránykompenzáló szerepéről

3

Dr. Pásztor Rita

egyetemi adjunktus

 

Partiumi Keresztény Egyetem

Az iskolai lemorzsolódás erdélyi mutatói

16.10-16.20 Kávészünet – Aula

16.20-17.50 Szekció 3.: A felzárkózás pedagógiai eszközei, 1. előadóterem- P01

          Szekcióvezető: Dr. Pásztor Rita, Partiumi Keresztény Egyetem

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Tóth Tamásné

intézményvezető

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Prevenció a gyermekvédelemben

2.

Dr. K. Nagy Emese

egyetemi docens

Eger, Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar

Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban

3.

Dr. Bordás Andrea

egyetemi adjunktus

Partiumi Keresztény Egyetem

Differenciált oktatás - lehetőségek és korlátok

4.

Dr. Belényi Emese

egyetemi adjunktus

 

Partiumi Keresztény Egyetem

Támogató kapcsolatok integrált oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók számára

 

16.20-17.50 Szekció 4.: Nyelvi hátrányok, társadalmi hátrányok, 3. előadóterem- P03

          Szekcióvezető: Dr. Székedi Levente, Partiumi Keresztény Egyetem

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Dr. Heltai János Imre

nyelvész, egyetemi oktató

Károli Gáspár Református Egyetem

A nyelvi hátrány: rossz találmány

2.

Szilágyi Varga Zsuzsa

tanársegéd

Partiumi Keresztény Egyetem

Névszociológiai vizsgálatok a kisbábonyi cigányság körében

3.

Barnucz Nóra

egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hátrányos helyzetű tanulók IKT attitűdje az idegen nyelv tanulása során

 

18.00: Vacsora (előadók, meghívottak) – Arany János Kollégium

 

2020. február 21. péntek

Moderátor: Dr. Pásztor Rita (Partiumi Keresztény Egyetem HTK)

10.00-11.30 Plenáris előadás III.: A felnőttkor küszöbén, Amfiteátrum

Az előző nap délutáni szekcióinak összefoglalása 2x5 percben a szekcióvezetők által.

Plenáris előadók: Dr. Bálint Péter, Dr. Magyari Sára, Dr. Binder Mátyás

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Dr. Bálint Péter

dékán

Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karon (DE GYGYK) működő cigány felzárkózási képzések és projektek

2.

Dr. Magyari Sára

egyetemi docens

Partiumi Keresztény Egyetem

Felnőttkor és küszöblét- kulturális nyelvészeti megközelítés

3.

Dr. Solt Ágnes

tudományos főmunkatárs

Országos Kriminológiai Intézet

Szegregáció, kriminalitás, gyerekek

4.

Dr. Binder Mátyás

pedagógiai- módszertani szakértő

Magyar Máltai Szeretetszolgálat- Iskola Alapítvány

Pedagógiai innováció a Máltai köznevelési intézményekben

 

11.30-11.50 Kávészünet – Aula

11.50-13.20 Szekció 5.: Romák útja a felsőoktatásban, 1. előadóterem- P01

          Szekcióvezető: Dr. Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1.

Dr. Biczó Gábor

dékánhelyettes

Lippai Balázs Roma Szakkollégium (DE GYGYK)

Romológiai kutatások északkelet-magyarországi lokális színtereken

2.

Dr. Ceglédi Tímea

oktató, kutató

Dr.Bocsi Veronika

egyetemi docens

Debreceni Egyetem

A reziliens út: Hátrányokkal eljutni a felsőoktatásig

3.

Oláh Róbert

felzárkózási referens

Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási osztály

Egy kipróbált és fejlesztés alatt álló Mentorprogram
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatására

4.

Kóti Tibor

PhD hallgató

Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és területfejlesztési Tanszék

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat, mint a társadalmi felzárkózás egyik legfontosabb eszköze Magyarországon

 

11.50-13.20 Szekció 6.: Szegénység és kriminalitás, 3. előadóterem - P03

          Szekcióvezető: Sánta Tamás, Szegedi Tudományegyetem

 

Előadó neve

Intézmény

Előadás címe

1

Fügedi László

elnök

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

Bűncselekmények áldozatainak

segítése Magyarországon

(állami és civil)

2

Sánta Tamás

egyetemi tanársegéd

 

Szegedi Tudományegyetem

Vizsgálatok a kriminalizálódott

magyar NEET & PNEET fiatalok

körében

3

Dr. Pénzes János

docens

Debreceni Egyetem TTK

Cigányság és szegénység –

a területi adatok tükrében

4.

Kocsis Péter Csaba

mesteroktató

Debreceni Egyetem GyGyK

Erdélyi roma közösségek kutatásának

néhány eredménye

5.

Izsák Hajnalka

tanársegéd

Partiumi Keresztény Egyetem

A javítóintézeti nevelésről alkotott

társadalmi kép kérdőíves vizsgálata

 

13.20-13.45 Amfiteátrum

A délelőtt szekcióinak összefoglalása 2x5 percben a szekcióvezetők által.                                                                                                  

A konferencia lezárása (Dr. Ulicska László, Dr. Szilágyi Ferenc)

14.00-15.00 Ebéd (előadók, meghívottak) - Arany János Kollégium

 

Dsc09859

forrás: gtt.partium.ro