"Történetem a társadalomról": a Szociális munka szak pályázati kiírása középiskolás diákok számára

A PKE Humántudományi Tanszékének keretében működő Szociális munka szak az idén is meghirdeti pályázatát a 10-12 osztályos középiskolás diákok számára elbeszélés,  naplórészlet, novella vagy karcolat benyújtására. Olyan emberekről várjuk a  történeteiteket, akiknek a maguk vagy mások függősége miatt segítségre, támogatásra van szükségük. Te hogyan segítenél?

 

Kedves Diákok, milyen gondolatokat ébreszt bennetek, amikor ezt halljátok: segítő foglalkozás? Kik azok, akik másokon segítenek?  És mikor lehet szükségük másoknak erre a segítségre?

Amikor egy szociális munkástól azt kérdezzük, tulajdonképpen mivel is foglalkozik? – A válasz nem olyan egyszerű. A szociális munkás nem oktat, de részéről mégis sok ismeretátadás történik. Nem gyógyít, de valahogy mégis begyógyulnak a sebek. Nem állít rá egy útra, de támogatásával útra lel a segítséget kérő. .A kérdésre tehát talán a legjobb válasz az, hogy a segítő foglalkozású szociális munkás elkísér oda, ahová a rászoruló ember el szeretne jutni, mert odafigyeléssel és elfogadással mellette áll. Például akkor, amikor valaki az életét fokozatosan leromboló valamilyen függőségtől szenved.

A PKE Humántudományi Tanszékének keretében működő Szociális munka szak az idén is meghirdeti pályázatát a 10-12 osztályos középiskolás diákok számára elbeszélés,  naplórészlet, novella vagy karcolat benyújtására,   Olyan emberekről várjuk a  történeteiteket, akiknek a maguk vagy mások függősége miatt segítségre, támogatásra van szükségük. Te hogyan segítenél?

Idei pályázati kiírásunk témája a függőség, mint társadalmi probléma feldolgozása. Elbeszélés, naplórészlet, novella vagy karcolat formájában elkészített írásokat várunk, amelyek szereplői  közvetve vagy közvetlenül valamilyen függőségben (internet, kábítószer, alkohol, játék, stb.) élnek.

 

Formai követelmények:

  • 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság, legfeljebb 11.000 karakter terjedelmű történet
  • Pályázók köre: romániai és más országbeli magyar anyanyelvű 10-12 osztályos tanulók
  • A pályázatot a következő  e-mail címre kérjük beküldeni :  atarsadalom@gmail.com ,  a tárgynál kérjük feltüntetni: Történetem a társadalomról
  • Benyújtási határidő 2018. március 25.
  • A legjobban kidolgozott történeteket díjazzuk az alábbi szempontok szerint: a téma aktualitása, eredetisége, felépítettség, stílus, karakterábrázolás, a következő rangsorolásban:
  • I. helyezett: 300 lej
  • II. helyezett: 250 lej
  • III. helyezett: 200 lej

Eredményhirdetés időpontja: 2018. március 27, amelyet a  Partiumi Keresztény Egyetem Nyílt napján, a Szociális munka szakot bemutató teremben tartunk meg. 

soap bubble 2403673 960 720

forrás: szocmunka.partium.ro