Tudománynapi Staféta-átadás

A Staféta diákpubliklációs folyóirat 2018-as számát a Magyar Tudomány Ünnepén mutattuk be.

A Staféta hallgatói publikációs folyóiratba az idei évben 24 pályaművet fogadott be a szerkesztőbizottság, 26 szerzőnek a tollából. Az elfogadott pályaművek mintegy fele érkezett a PKE jelenlegi és korábbi hallgatóitól, másik fele pedig magyarországi intézményekhez kötődő fiatal tudóshoz köthető. Az elkészült tanulmányok hat fejezetet alkotnak:

  • Modern nyelvek
  • Oktatás, pedagógia 1
  • Társadalomtudomány
  • Művészet, irodalom, multikulturalitás
  • Jog,közgazdaság
  • Oktatás, pedagógia 2

A kötet bemutatójára 2018. november 9-én, a Partiumi Tudomány napjának keretében került sor. A jelenlévő fiatal szerzők személyezen vették át a "stafétát" Dr. Debrenti Edith és Dr. Szilágyi Ferenc főszerkesztőktől.

A 2018-as kötetben az alábbi tanulmányok szerepelnek:

MODERN NYELVEK
 

SZENDERSZKI KRISZTINA: Hungarian National Identity in the Middle of the 19th Century Through the Lens of an American Traveler

HŐGYE HENRIETTA: The Urban Life Described by A. A. Paton in The Goth and The Hun

NYÁRI ADRIENN: On Hungarian and Transylvanian Stereotypes in Arthur J. Patterson’s Travelogue

KÁLMÁN ANDREA: Versehen - verlesen - verballhornt... Deutsch-ungarische Verballhornungen im kontrastiven Vergleich

 

OKTATÁS, PEDAGÓGIA 1.

LÁSZLÓ BEÁTA: A számolási készség fejlesztése kártyajátékokkal

SZŐCS BRIGITTA-KRISZTINA: A szorzás elmélyítése interaktív módszerekkel harmadik osztályban 

VÉRTESSY BALÁZS: Az axiomatikus gondolkodás kezdetei kisiskolás korban

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

BALÁZS DÓRA: Mi teszi a tudóst tudóssá? Pályavizsgálat a Debreceni Egyetem hallgatói körében

SCHLACHTER GABRIELLA: Mi lesz a földrajzoktatással? Csillagászati földrajzi tartalmak a közoktatásban 

APÁTI NORBERT – HOLB SZABOLCS: A Partium agráriumában dolgozók iskolázottságának jellemzői 

BENEDEK VIKTÓRIA – SCHLACHTER GABRIELLA: Magyar és ukrán közoktatási rendszerek differenciái a csillagászati földrajz vonatkozásában 

MŰVÉSZET, IRODALOM, MULTIKULTURALITÁS

 

ANGYAL OLÍVIA: Illusztráció kísérletek gyerekrajzok alapján 

SZABÓ ANGÉLA-MÁRIA: „A legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István élete és munkássága 

NAGY RENÁTA-MÓNIKA: Német Forma-1-es sportkultúra. Nemzeti és nemzetközi aspektusok találkozása

SZÉP BEÁTA: Sposalizio: Sposalizio – Raff aello festménye Liszt értelmezésében

 

JOG, KÖZGAZDASÁG

GÖRCSI ZSOMBOR: A bértitok intézménye és az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének viszonya 

LENGYEL ERZSÉBET: Hozzáadott értékadó hiány Romániában 

SZÉKELY MAGOR ILLÉS: A személyzetfejlesztés szerepének elemzése a gazdasági szervezeteknél 

BENEDEK JOHANNA: A közép-kelet-európai országok valutáinak volatilitása

CZILYÓ BOGLÁRKA: A GDPR szerepe a munkaügyi adatkezelésben

 

OKTATÁS, PEDAGÓGIA 2.

NAGY KLAUDIA: A digitális korszak gyermekei 

BIRÓ TÜNDE-LILLA: A szövegértés fejlesztése a fi gyelem fejlesztése által harmadik osztályos tanulók körében

RAJOS-DÉZSI NIKOLETT: Szöveges feladatok megoldása stratégiai kulcsok segítségével

MARCUS CSILLA-EMESE: Montessori eszközök hatása a számfogalom és az összeadás-kivonás alakulására a napközis foglalkozások keretén belül

Dsc 4961Dsc 4968Dsc 4969Dsc 4970Dsc 4971Dsc 4972Dsc 4976Dsc 4977Dsc 4979Dsc 4980Dsc 4981Dsc 4982Dsc 4985Dsc 4987Dsc 4989Dsc 4990Dsc 4991

forrás: ptki.partium.ro