Cazare și cantină

Universitatea deține spații de cazare pentru 220 de studenți, în două imobile, unul situat pe str. Arany János nr. 4. şi unul pe str. Primăriei nr. 36., dat în funcțiune în anul 2002.

Suprafață utilă a spațiilor de cazare este de 1254 mp.

În imobilul de pe str. Primăriei nr. 36. este amenajată şi o cantină unde se asigură servirea mesei de trei ori pe zi pentru 300 de persoane.

Informații suplimentare se pot obține în biroul colegiului pe str. Aranz Jțnos nr. 4, telefon 0259-439931, int. 128 (responsabil cămin studențesc).