pallas-athene-kivalosagi-osztondij-2021

padme logo 1

A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARA A 2020/21-ES TANÉV MÁSODIK SZEMESZTERÉBEN PÁLYÁZATOT HIRDET GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKON TANULÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

„PALLAS ATHÉNÉ KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA”

 

A PKE a Kiválósági Ösztöndíjprogramot a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME Alapítvány) támogatásával valósítja meg. Az Pallas Athéné Kiválóság Ösztöndíj összege havi 40.000 HUF. A PKE az ösztöndíjat RON-ban utalja, az ösztöndíjszerződésben megjelenített átváltási árfolyamnak megfelelően.

Az Ösztöndíj futamideje 5, illetve 10 hónap. Az ösztöndíjat elnyert hallgató az első öt hónapot követően (2021. április-augusztus) beszámol a félévi teljesítményéről. Amennyiben az ösztöndíj feltételeit továbbra is teljesíti, a 2021/22-es tanév első szemeszterében az ösztöndíj további 5 hónapra folyósítható. Amennyiben az Ösztöndíjas már nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, úgy a maradék öt hónapra az aktuális pályázat jogosultsági listáján következő pályázóval köt szerződést, vagy ennek hiányában a PKE-GTK új pályázatot hirdet.

Az elnyerhető ösztöndíjak száma: 22

Pályázatot nyújthatnak be a Partiumi Keresztény Egyetemen támogatott, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában tanuló, aktív státuszú hallgatók, akik:

  • Gazdaságtudományi Tanszék Bank és pénzügyekKereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana, és Menedzsment szakos alapképzési programját látogatják, legalább két lezárt félévvel rendelkeznek, és a két utolsó félévben (2019/20-II.; 2020/21 - I.) összesen 60 kredittel és minimum 8-as tanulmányi átlaggal rendelkeznek - 15 ösztöndíj
  • Gazdaságtudományi Tanszék a Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje és Idegenforgalmi gazdálkodás mesteri programjában tanulnak és a két utolsó félévben összesen 60 kredittel és minimum 8-as tanulmányi átlaggal rendelkeznek. Az első éves MSc-s hallgatók a mesteri első és az alapképzés utolsó szemeszterének eredményével pályázhatnak - 7 ösztöndíj
  • A már meglévő tanulmányi, szociális, vagy tandíjtámogatási ösztöndíj megléte nem kizáró feltétel.

Az ösztöndíj odaítélésekor előnyt élveznek azok a hallgatók, akik az előző évben (2020 február és 2021 május között) a kiváló tanulmányi eredményeik (1) mellett aktív tudományos (2), vagy egyéb szakmai/közéleti tevékenységet (3) tudnak igazolni. A három kategória összevont pontszámának megfelelően, csökkenő sorrendben kerül sor a jogosultsági lista összeállítására, a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjbizottság döntése alapján.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos valamennyi tudnivaló elérhető a PKE-GTK honlapján, a Hallgató fül alatt, valamint az alábbi linken:

pallas-athene-kivalosagi-osztondij-2021 | PKE (partium.ro)

A online benyújtott Pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

  • A PKE-GTK dékánjához címzett kérés a pályázat befogadásáról
  • Adatkezelési nyilatkozat (űrlap csatolva)
  • Pályázati űrlap (csatolva)
  • Az előző két félév eredményéről kiállított igazolás a GTK-Dékáni Hivatal tanulmányi osztályáról, vagy törzskönyvi kivonat első éves MSc hallgatók esetén (az igazolást a dékáni hivatal állítja ki).
  • Az előző 14 hónapban végzett tudományos, szakmai és közéleti tevékenységről szóló igazolás, újságcikk, díj (másolat).

A Pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem az PADME Alapítvány számára a pályázattal összefüggésben a személyes adatait továbbítsa. A pályázatot elektronikus formában a következő címre kell eljuttatni: gtk@partium.ro

Határidő: 2021. június 18. 14:00 óra

A határidőn túl érkezett, vagy a hiányos pályázatok elbírálására nem kerül sor, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az „Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram” részletes leírását a mellékelt szabályzat tartalmazza.

padme-hallgatoi-nyilatkozat.docx

padme-palyazati-adatlap.docx

padme-kriterium.docx

pke-pallasosztondij-2021.pdf

2021. június 07.