Bemutató

A Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának alapvető célkitűzései:

- a partiumi vállalkozói szféra megerősítése,

- szakemberek képzése és azok felkészítése az önkormányzati munkára,

- jól felkészült szakemberekkel ellátni a tanügyi, szociális és a gazdasági szférához tartozó intézményeket.

Alap és mesterképző szakjainkon olyan tanárok és egyben szakemberek oktatnak, akik a módszertani ismeretek mellett kiemelt figyelmet szentelnek a gyakorlati ismeretek átadásának is.

Hallgatóink első munkahelyi tapasztalataikat olyan hazai és külföldi vállalatoknál és intézményekben szerzik meg, ahol szakmai gyakorlatukat követően alkalmazási ajánlatokat is kaphatnak. A szakmai gyakorlatuk során ERASMUS és MAKOVECZ ösztöndíjban részesülnek, akárcsak azon diákjaink, akik valamely partner-intézményünkbe nyernek részképzési jogot (Magyarország, Lengyelország, Spanyolország, Törökország stb.).