Bemutató

A Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának alapvető célkitűzései:

- a partiumi magyar vállalkozói szféra megerősítése,

- magyar szakemberek képzése és azok felkészítése az önkormányzati munkára,

- jól felkészült szakemberekkel ellátni a tanügyi, szociális és a gazdasági szférához tartozó intézményeket.

Alap és mesterképző szakjainkon olyan tanárok és egyben szakemberek oktatnak, akik a módszertani ismeretek mellett kiemelt figyelmet szentelnek a gyakorlati ismeretek átadásának is.

Hallgatóink első munkahelyi tapasztalataikat olyan hazai és külföldi vállalatoknál és intézményekben szerzik meg, ahol szakmai gyakorlatukat követően alkalmazási ajánlatokat is kaphatnak. A szakmai gyakorlatuk során ERASMUS és MAKOVECZ ösztöndíjban részesülnek, akárcsak azon diákjaink, akik valamely partner-intézményünkbe nyernek részképzési jogot (Magyarország, Lengyelország, Spanyolország, Törökország stb.).

Akkreditált vezetőképző iskoláinkban (menedzsment) olyan közgazdászok tanultak, akik sikeres vállalkozók lettek, vagy vezetői pozíciókban irányítanak vállalatokat.

Turisztikai, vendéglátó és kereskedelmi szakemberképzésünk hallgatóit - már az iskolapadból - hazai és nemzetközi vállalatok viszik szakmai gyakorlatra, munka mellett szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat.

Pénzügyi szakember és bankárképzésünket azért indítottuk el, mert közepes és nagyvállalatok kérték tőlünk azt, hogy képezzünk számukra kiváló felkészültségű pénzügyi, banki és biztosítási szakembereket.