Prezentare

Obiectivele principale ale Facultății de Științe Economice și Sociale a Universității Creștine Partium sunt: consolidarea sectorului de afaceri din regiune, formarea fundamentală și de specialitate a viitorilor specialiști și pregătirea acestora pentru domeniul social, educațional, economic și diferite domenii de activitate ale administrațiilor publice. Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în cadrul programelor de studii din domeniile de licență și masterat, pe lângă transmiterea cunoștințelor teoretice și metodologice, acordă o atenție deosebită transferului de cunoștințe practice specifice.
Studenții dobândesc primele experiențe profesionale prin intermediul participării la stagiile de practică profesională în cadrul unor companii din țară și din străinătate, unde, după efectuarea practicii pot primi oferte de angajare.
Studenții care își desfășoară stagiul de practică profesională în străinătate beneficiază de burse ERASMUS+ sau MAKOVECZ, asemenea studenților care participă la programele de mobilitate de studiu la o instituție parteneră din Ungaria, Polonia, Spania, Turcia, Danemarca, Grecia etc.

În prezent, Facultatea de Științe Economice și Sociale are 450 de studenți, 6 programe de licență și 3 programe de masterat. Fiind orientată către nevoile regionale și naționale, aceasta are o dublă misiune: didactică și de cercetare științifică.