Consiliul facultății

Președinte: Dr. Szilágyi Ferenc decan

Membrii:

Dr. Veres Edit, Departamentul de Economie, director de departament

Dr. Székedi Levente, Departamentul de Științe Socio-Umane, director de departament

Dr. Debrenti Edith, profesor, DE 

Dr. Bordás Andrea, profesor, DSSU

Borbély-Simon Csenge, student, DSSU

Balog Előd, student, DE