Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj 2022

padme logo 1 4

A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARA A 2022/23-as TANÉV ELSŐ SZEMESZTERÉBEN PÁLYÁZATOT HIRDET GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKON TANULÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

„PALLAS ATHÉNÉ KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA”

 

A PKE a Kiválósági Ösztöndíjprogramot a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME Alapítvány) támogatásával valósítja meg. Az Pallas Athéné Kiválóság Ösztöndíj összege havi 40.000 HUF. A PKE az ösztöndíjat RON-ban utalja, az ösztöndíjszerződésben megjelenített átváltási árfolyamnak megfelelően.

Az Ösztöndíj futamideje 5, illetve 10 hónap. Az ösztöndíjat elnyert hallgató az első öt hónapot követően (2022. október - 2023. február) beszámol a félévi teljesítményéről. Amennyiben az ösztöndíj feltételeit továbbra is teljesíti, a 2022/23-as tanév második szemeszterében az ösztöndíj további 5 hónapra folyósítható (2023. március - július). Amennyiben az Ösztöndíjas már nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, úgy a maradék öt hónapra az aktuális pályázat jogosultsági listáján következő pályázóval köt szerződést, vagy ennek hiányában a PKE-GTK új pályázatot hirdet.

Az elnyerhető ösztöndíjak száma: 20

Pályázatot nyújthatnak be a Partiumi Keresztény Egyetemen támogatott, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában tanuló, aktív státuszú hallgatók, akik:

  • Gazdaságtudományi Tanszék Bank és pénzügyekKereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana, és Menedzsment szakos alapképzési programját látogatják, legalább két lezárt félévvel rendelkeznek, és a két utolsó félévben (2021/22-es tanév) összesen 60 kredittel és minimum 8-as tanulmányi átlaggal rendelkeznek - 14 ösztöndíj
  • Gazdaságtudományi Tanszék a Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje és Idegenforgalmi gazdálkodás mesteri programjában tanulnak és a két utolsó félévben összesen 60 kredittel és minimum 8-as tanulmányi átlaggal rendelkeznek. Az első éves MSc-s hallgatók az alapképzés utolsó két szemeszterének eredményével pályázhatnak - 6 ösztöndíj
  • A már meglévő, PKE által biztosított tanulmányi, szociális, vagy tandíjtámogatási ösztöndíj megléte nem kizáró feltétel, ugyanakkor a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj a kettős finanszírozás elkerülése végett nem vehető igénybe párhuzamosan, más PKE-n kívüli szervezet által biztosított ösztöndíjjal. A pályázóknak nyilatkozniuk kell, hogy a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram futamideje alatt nem rendelkeznek más szervezet által folyósított ösztöndíjjal. Amennyiben a szerződéskötés után, az ösztöndíj futamideje alatt a helyzet változik a hallgató 10 naptári napon belül köteles értesíteni a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjbizottságot a gtk@partium.ro emailcímen és az ösztöndíj további folyósítása felfüggesztésre kerül.

Az ösztöndíj odaítélésekor előnyt élveznek azok a hallgatók, akik az előző tanévben a kiváló tanulmányi eredményeik (1) mellett aktív tudományos (2), vagy egyéb szakmai tevékenységet (3) tudnak igazolni. A három kategória összevont pontszámának megfelelően, csökkenő sorrendben kerül sor a jogosultsági lista összeállítására, a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjbizottság döntése alapján.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos valamennyi tudnivaló elérhető a PKE-GTK honlapján, a Hallgató fül alatt, valamint az alábbi linken:

https://gtk.partium.ro/hu/pallas-athene-kivalosagi-osztondij-2022

A online benyújtott Pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

  • A PKE-GTK dékánjához címzett kérés a pályázat befogadásáról
  • Adatkezelési nyilatkozat (űrlap csatolva: PADME Hallgatói Nyilatkozat)
  • Pályázati űrlap (csatolva: PADME Pályázati Adatlap)
  • Az előző két félév eredményéről kiállított igazolás a GTK-Dékáni Hivatal tanulmányi osztályáról, vagy törzskönyvi kivonat első éves MSc hallgatók esetén (az igazolást a dékáni hivatal állítja ki).
  • Az előző tanévben (2021 október - 2022 augusztus) végzett tudományos és szakmai tevékenységről szóló igazolás, újságcikk, díj (másolat).

A Pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem az PADME Alapítvány számára a pályázattal összefüggésben a személyes adatait továbbítsa. A pályázatot elektronikus formában a következő címre kell eljuttatni: gtk@partium.ro

Határidő: 2022. október 21. 14:00 óra

A határidőn túl érkezett, vagy a hiányos pályázatok elbírálására nem kerül sor, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A formailag megfelelő pályázattal rendelkező hallgatókat az Ösztöndíjbizottság interjúra hívja. Az intenjún való részvétel kizáró jellegű eleme az ösztöndíj odaítélésének. Az interjú tervezett időpontja 2022. október 26. A pontos helyszínt és időpontot a pályázók emailben kapják meg.

Az „Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram” részletes leírását a mellékelt Belső Irányelv c. dokumentum tartalmazza:

belso-iranyelv-2022.pdf

padme-palyazati-adatlap-2.docx

padme-hallgatoi-nyilatkozat-2.docx