Partiumi részvétellel zajlott az V. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről

Az NSKI által szervezett éves tudományos seregszemlére idén Debrecenben, november 23. és 24-én kerül sor.

A Civis városban szervezett konferencián számos PKE-s kutató és hallgató vett részt előadással. Csütörtökön Szilágyi Ferenc (A partiumi kapuvárosok fejlődésének irányai a romániai városhierarchiában) és Albert-Lőrincz Csanád (A társadalomtudományi képzések adaptációjának kérdése a mesterséges intelligencia vonatkozásában) pénteken pedig Izsák Hajnalka és Szilágyi Ferenc (A magyarországi javítóintézeti hálózat területi fejlődése kezdetektől napjainkig), Gál Katalin és Pásztor Rita (Kistérségi foglalkoztatási dinamikák), Veres Dávid-Gábor (A kis- és középvállalkozások támogatása a 2014–2020-as Regionális Operatív Programban), Gáspár Milán (Interetnikai kapcsolatok vizsgálata a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói körében), Lakatos Artur (A szocialista ipartelepítés mechanizmusai Erdélyben és a Partiumban a tervgazdaság tükrében), illetve Szilágyi Ferenc (A digitalizáció hatása a történeti-földrajzi kutatásokra – Bihar példája) tartott prezentációt.